#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 SPD - Điều lệ sửa đổi ngày 01.09.2017 Thứ sáu, 01 Tháng 9 2017 90
2 Báo cáo tài chính bán niên được soát xét năm 2017 Thứ sáu, 18 Tháng 8 2017 435
3 Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2017 Thứ năm, 27 Tháng 7 2017 551
4 Thông báo vv nhận cổ tức năm 2016 & Giấy đăng ký nhận cổ tức bằng chuyển khoản Thứ tư, 26 Tháng 7 2017 602
5 Báo cáo tài chính quý 2 năm 2017 Thứ sáu, 21 Tháng 7 2017 581
6 Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thứ bảy, 20 Tháng 5 2017 1009
7 Tài liệu phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 Thứ sáu, 05 Tháng 5 2017 1071
8 Báo cáo tài chính quý 1 năm 2017 Thứ hai, 10 Tháng 4 2017 959
9 Báo cáo thường niêm năm 2016 Thứ hai, 27 Tháng 3 2017 1036
10 Công văn số 26/CBTT Gửi UBCKNN- SGDCK Hà Nội V/v Bổ nhiệm Bà Trần Như Thiên Mỵ giữ vị trí TGĐ Thứ tư, 01 Tháng 3 2017 986