THỊ TRƯỜNG TIÊU THỤ THUỶ SẢN XUẤT KHẨU

 

Sản phẩm của Seaprodex Danang được tiêu thụ ở hầu hết các thị trường lớn thuộc các châu lục khác nhau như châu Á, châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương…Trong đó Nhật Bản là thị trường truyền thống lớn nhất của công ty chiếm gần 50% tỉ trọng xuất khẩu của công ty.

 


   


NĂM 2007

 


NĂM 2008

 
NĂM 2009 NĂM 2010
 

Liên kết